สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอรพรรณ์  สะทู
 
1. นางสมฤทัย  ชัยวงค์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กชายจะแล  จะอือ
2. เด็กชายดนุพล  แสงขิง
3. เด็กชายพีรพล  ทำใจ
4. เด็กชายหริษฎภูมิ  ทิพย์มูล
5. เด็กชายอภิชาติ  พัชระเสถียรชัย
6. เด็กชายอานนท์  บัวประดิษฐ์
 
1. นางปทุมวรรณ  เก่งกาจ