สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายคีตภัทร  อินทะยศ
2. เด็กชายสิทธิพงค์  มาปวน
 
1. นางพรศรี  ผุยเจริญ
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดาว  จิ่งต๊ะ
2. เด็กชายหนุ่ม  จิ่งต๊ะ
 
1. นางพรศรี  ผุยเจริญ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายจำรูญ  แสงต๊ะแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ  บุญเรือง
3. เด็กชายอาทิตย์  หอมใจ
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีสุวรรณ