สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.66 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษฎา  ทาคำปัน
2. เด็กชายปิยพล  ลุงสุ
3. เด็กชายรัฐพงค์  หอมใจ
 
1. นางลัดดา  บุญศิลปะไทย