สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายเครือ  ลุงคำ
2. เด็กชายเอ  แสงสุนันท์
 
1. นายภูมิ  วิริยะ
2. นางอัมพร  แสงคำมา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเนือง  ลุงก่อ
 
1. นางอัมพร  แสงคำมา
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 1. เด็กชายหลู่  ลุงทุน
2. เด็กชายเหน่  จูเมือง
 
1. นายภูมิ  วิริยะ
2. นางสุภาพร  เมตไตรพันธ์