สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายจอมเมือง  นาเล็ก
2. เด็กชายทินกร  นวลฝั้น
 
1. นายวิกรม  ชีัยมูล
2. นายสุกิจ  มณีผ่อง