สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงชั่ง  ลุงซอ
2. เด็กชายศรีสวัสดิ์  กุนะ
 
1. นางสาวปัทมา  สุริยะ
2. นางสาวศิริพันธ์  ขัตติยะ