สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กชายจะคือ  เอติ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แยส่อ
 
1. นางสาวสายทอง  ผิวตอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงผัด  ลุงต๊ะ
 
1. นายชาติชาย  ภูพิทักษ์ธรรม