สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโละ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายจ๋ามทุน  ลุงกร
2. เด็กชายทุนส่า  ลุงต่า
 
1. นางสาวแสงเดือน  ญาโน