สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิตติมา  สันคำ
 
1. นางจุฑารัตน์  ใจอาษา
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงคำ  ปางน้อย
2. เด็กหญิงคำนวล  ปากน้อย
3. เด็กชายมั่น  ปางน้อย
 
1. นางสาวมณธิชา  คณะโจทย์
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรือนแก้ว
2. เด็กชายหลาว  ลุงจิ่ง
3. เด็กชายเจ  ปันทะนะ
 
1. นายธีรนันท์  ใจอาษา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.25 เงิน 12 1. เด็กชายจ๋ามเมือง  ลุงวุ่น
 
1. นายประเสริฐ  จันทะวัน
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายหลาว  ลุงจิ่ง
 
1. นายประเสริฐ  จันทะวัน
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายหลาว  ลุงจิ่ง
 
1. นายประเสริฐ  จันทะวัน
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุภาวดี  รัตติยา
 
1. นายประเสริฐ  จันทะวัน