สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.25 เงิน 12 1. เด็กชายจ๋ามเมือง  ลุงวุ่น
 
1. นายประเสริฐ  จันทะวัน
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายหลาว  ลุงจิ่ง
 
1. นายประเสริฐ  จันทะวัน