สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พงษ์ตุ้ย
 
1. นางฐิติมา  อภัย
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กชายมนตรี  จะกล๊ะ
 
1. นางสาวชลินทรา  จันทร์ธีระโรจน์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายจั่ง  บุญหละ
2. เด็กชายอำนาจ  ไอ่ดุ๋ง
3. เด็กชายเสกสิน  ยาวิชัย
 
1. นายนพดล  แสงดี
2. นางสาวมะลิ  สีพาชา