สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายปี   ลุงเฮิง
2. เด็กชายอุกฏฐิ์  เจนแสง
 
1. นายวสันต์  คำแพง
2. นางสาวแววดาว  สุทธหลวง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายณัฐพล  สิ่งส่า
 
1. นายอากร  บุญหมั่น