สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.39 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปอสี
2. เด็กหญิงอรสา  แอกิ๊
 
1. นายอิ่นแก้ว  เกียรติยศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 63.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  หวังนอก
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ผุยดี
3. เด็กหญิงบัวคำ  ส่างเล็ก
4. เด็กชายศิริชัย  ทองหล่อ
5. เด็กชายอภิรักษ์  บูราณ
 
1. นางวรรัตน์  กาบศรี