สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายเอกพงษ์  ลุงซู่
 
1. นางสาวบัวทิพย์  อองกุลนะ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายมน  ลุงออ
 
1. นางสุกัญญา  จันทร์ธิมา
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายคำอ่อง  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปู่ยอ
3. เด็กชายอดุลย์  ลุงคำ
 
1. นายชัยพล  เขมารัชพล
2. นางวรรณทิพย์  คนรักษา