สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.66 ทองแดง 14 1. เด็กชายจุลพล   แสนเหลียว
2. เด็กชายพงษพัฒน์  แสนหมี่
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยหมอ
2. นายอิ่นแก้ว    ดวงดี
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 17 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จรัสภาคศศิธร
2. เด็กชายนันทวัฒน์   จรัสภาคศศิธร
 
1. นายอิ่นแก้ว    ดวงดี
2. นายเอกพันธ์  ทนันไชย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสนย่าง
2. เด็กชายประวิทย์  แซ่หวู่
3. เด็กชายพลพล  แสนจัน
4. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  แซ่ลี
5. เด็กชายภูวดล  แสนฟู่
6. เด็กหญิงสุพร  อาดา
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยหมอ
2. นายอิ่นแก้ว   ดวงดี
3. นายเอกพันธ์  ทนันไชย