สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชัยยานุช  สุไล
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เยปองกู่
3. เด็กหญิงหมี่กุ้ง  เยส่อ
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  เยอซ๊อ
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ท่ออิ
2. เด็กหญิงหมี่กา  หวุ่ยยือ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ฟองบัว
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตตรีญา  ภักดีดำรงหยาง
2. เด็กชายยีซายะ  ซือผะ
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  เยอซ๊อ
2. นายมานะ  พันธ์ศรี
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนามีสี  จะแฮ
2. เด็กหญิงปรียา  เยปองกู่
 
1. นางสาวสุธรรม  ยาริมูล