สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุนิสา  อาจอ
 
1. นางสาวสุนทรี  ศิริภูวนันท์