สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตนกร  ชมพู
2. เด็กชายอรรถกรณ์  ลุงไส่
3. นายเต๋า  แสงใหญ่
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพรพนา  อ่องกุหลาบ
2. เด็กหญิงศิรินทา  อินลง
 
1. นายวินัย  ใจยา