สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลิดา  ลุงสาม
2. เด็กหญิงนัถพร  บุญมี
 
1. นายอำนวย  หนอกภักดี