สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงโป๋  ลุงวาหริ่ง
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 12 1. เด็กชายทิวากร  เทียมทัน
 
1. นายจักรกริช  พงษ์อมรพรหม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติ  ลุงต่า
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา