สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันต้นเปา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กชายจ่าม  ลุงเสา
2. เด็กชายบุญอ่อง  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายประณิธาน  สุนันต๊ะ
4. เด็กชายพิเชษฐ์  บ้านหนุ่ม
5. เด็กชายส่า  ลุงทุน
6. เด็กชายเรือง  พันงาม
 
1. นายทิวา  จันทะเจริญ
2. นายธีรวิทย์  ทองดี