สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรจนา   ลุงมาด
 
1. นางแสงสุรีย์   เทียนแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐกร   ศรียานะ
2. เด็กชายอรรถพร    กันธะวงค์
 
1. นายบุญเจิด   สมบูรณ์