สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายคือแสง  ลุงจอง
 
1. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิผล
 
1. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธิดา  คำจั่ง
 
1. นางวชิรา  อินลี
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.4 เงิน 6 1. เด็กชายสงกรานต์  อุบาลี
 
1. นางวชิรา  อินลี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสิรินธร  ปิงพยอม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิผล
 
1. นางวชิรา  อินลี
2. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิตินันท์  เตจา
2. เด็กหญิงธิดา  คำจั่ง
 
1. นางวชิรา  อินลี
2. นายไพโรจน์  ฟองสมุทร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงแอน  สายฝน
 
1. นางวชิรา  อินลี