สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสิรินธร  ปิงพยอม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิผล
 
1. นางวชิรา  อินลี
2. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงแอน  สายฝน
 
1. นางวชิรา  อินลี