สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายคือแสง  ลุงจอง
 
1. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิผล
 
1. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.4 เงิน 6 1. เด็กชายสงกรานต์  อุบาลี
 
1. นางวชิรา  อินลี