ประกาศ...การประกวดผลงานทางวิชาการ (Best Practice) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๒
ประกาศ...การประกวดผลงานทางวิชาการ (Best Practice) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๒ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ให้นำผลงานไปแสดงที่ อุโบสถ วัดแม่แก้ดน้อย อ.สันทราย
วันพฤหัสบดี ที่ 04 ตุลาคม 2555 เวลา 18:33 น.