ประกาศ....เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเครื่องร่อน ทุกประเภท
เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม เครื่องร่อน ทุกประเภท เป็น โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2555 เวลา 10:55 น.