ประกาศ.....เอกสารที่จะใช้เปลี่ยนตัว / ชื่อ-สุกล

 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนตัว / ชื่อ-สกุล  ของผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน ให้ทำการบันทึกใน เอกสาร DOC.5 (เอกสารอยู่ในซองที่กรรมการประจำกิจกรรม)ก่อนเริ่มการแข่งขันเท่านั้น

ดูตัวอย่างเอกสาร DOC5 ได้ที่นี่

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 17:13 น.