สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 12 6 7 25 25 11 5 8 41
2 บ้านหนองไคร้ 11 5 7 23 26 13 5 4 44
3 บ้านนาบุญโหล่งขอด 8 2 4 14 13 6 2 3 21
4 บ้านบวกเปา 7 6 1 14 20 6 2 1 28
5 สันป่าสักวิทยา 7 1 3 11 15 7 1 2 23
6 สวนองุ่นเชียงใหม่ 7 1 0 8 5 5 1 0 11
7 บ้านแม่โต๋ 5 6 1 12 15 5 4 0 24
8 บ้านแจ่งกู่เรือง 5 5 3 13 15 13 7 5 35
9 บ้านแม่ปั๋ง 4 11 10 25 28 9 13 3 50
10 วัดแม่แก้ดน้อย 4 3 3 10 15 11 7 4 33
11 บ้านแม่ยางห้า 4 3 2 9 10 7 12 2 29
12 ร่ำเปิงวิทยา 4 2 3 9 11 12 12 4 35
13 สันมหาพนวิทยา 4 2 3 9 10 9 8 2 27
14 บ้านแม่ย่อย 4 1 0 5 7 1 0 1 8
15 บ้านร่มหลวง 3 5 1 9 13 5 2 3 20
16 บ้านริมใต้ 3 4 1 8 8 5 1 3 14
17 บ้านพระนอน 3 2 1 6 6 1 0 2 7
18 บ้านปางขุม 3 2 1 6 6 0 0 4 6
19 บ้านบ่อแก้ว 3 1 2 6 8 2 5 6 15
20 วัดยั้งเมิน 3 1 2 6 4 4 3 4 11
21 บ้านแม่ขะปู 3 1 0 4 7 4 0 0 11
22 บ้านป่าเหมือด 3 1 0 4 3 1 1 1 5
23 ชุมชนวัดช่อแล 3 0 0 3 5 4 0 2 9
24 บ้านสันศรี 3 0 0 3 3 0 2 0 5
25 บ้านแม่โจ้ 2 5 3 10 9 11 3 5 23
26 วัดงิ้วเฒ่า 2 5 0 7 8 11 6 2 25
27 ชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ 2 3 3 8 9 6 2 2 17
28 สบเปิงวิทยา 2 2 3 7 17 20 8 6 45
29 บ้านท่าเกวียน 2 2 0 4 8 3 1 1 12
30 บ้านหลักปัน 2 1 3 6 7 7 2 5 16
31 พร้าวบูรพา 2 1 2 5 4 3 5 2 12
32 บ้านแม่แฝก 2 1 0 3 5 2 1 1 8
33 วัดสันทรายมูล 2 1 0 3 3 0 0 0 3
34 บ้านหลวง 2 0 4 6 6 2 3 2 11
35 บ้านป่าลาน 2 0 4 6 3 5 7 2 15
36 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 2 0 3 5 3 2 0 1 5
37 บ้านหนองปลามัน 2 0 2 4 6 3 4 4 13
38 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 2 0 1 3 5 4 3 2 12
39 วัดสันคะยอม 2 0 1 3 3 0 1 0 4
40 วัดทุ่งหลวง 2 0 1 3 2 2 1 0 5
41 บ้านสะลวงนอก 2 0 1 3 1 2 6 3 9
42 บ้านศาลา 2 0 0 2 5 1 0 1 6
43 บ้านต้นรุง 2 0 0 2 4 4 3 0 11
44 บ้านแม่สา 1 5 5 11 13 5 4 4 22
45 บ้านปลาดาว 1 4 0 5 7 6 3 0 16
46 บ้านหนองปิด 1 3 2 6 3 5 3 4 11
47 บ้านปง 1 3 1 5 5 5 2 2 12
48 บ้านแม่แว 1 3 0 4 4 6 2 2 12
49 บ้านแม่ตะละ 1 2 0 3 8 2 2 0 12
50 บ้านหนองหาร 1 2 0 3 4 3 0 0 7
51 บ้านแม่ไคร้ 1 1 1 3 9 10 1 1 20
52 บ้านสันพระเนตร 1 1 1 3 5 4 0 0 9
53 บ้านเมืองกื้ด 1 1 1 3 5 3 0 3 8
54 บ้านปางกว้าง 1 1 1 3 4 1 3 0 8
55 ป่าจี้วังแดงวิทยา 1 1 1 3 3 4 2 0 9
56 วัดบ้านเหล่า 1 1 0 2 5 4 5 2 14
57 บ้านแม่เหียะ 1 0 3 4 6 6 3 4 15
58 ป่าแป๋วิทยา 1 0 2 3 6 10 8 3 24
59 บ้านแม่ตะมาน 1 0 2 3 3 8 1 5 12
60 บ้านสันกลาง 1 0 1 2 6 5 3 2 14
61 บ้านแม่ปาคี 1 0 1 2 4 7 3 0 14
62 บ้านป่าติ้ว 1 0 1 2 3 7 1 2 11
63 บ้านหัวฝาย 1 0 1 2 2 1 2 2 5
64 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 1 0 0 1 5 1 7 1 13
65 วัดปางมะกล้วย 1 0 0 1 4 4 1 2 9
66 บ้านสันคะยอม 1 0 0 1 1 3 3 2 7
67 บ้านทับเดื่อ 1 0 0 1 1 2 2 0 5
68 บ้านป่าฮิ้น 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านทุ่งโป่ง 0 7 1 8 10 14 3 3 27
70 บ้านศรีบุญเรือง 0 3 2 5 7 4 7 2 18
71 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 3 1 4 5 1 4 0 10
72 บ้านต้นผึ้ง 0 2 2 4 4 5 2 0 11
73 บ้านแม่ลานคำ 0 2 2 4 3 4 1 1 8
74 มูลนิธิมหาราช 5 0 2 1 3 4 2 0 0 6
75 บ้านปางห้วยตาด 0 2 1 3 4 1 0 0 5
76 บ้านสันปง 0 2 1 3 3 4 5 1 12
77 บ้านขุนแจ๋ 0 2 1 3 2 3 2 1 7
78 วัดห้วยไร่ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
79 บ้านห้วยบง 0 2 0 2 2 0 1 1 3
80 บ้านโป่งแยงใน 0 2 0 2 1 2 3 0 6
81 บ้านเจดีย์แม่ครัว 0 1 4 5 7 15 3 7 25
82 บ้านบวกหมื้อ 0 1 2 3 4 4 0 1 8
83 บ้านน้ำริน 0 1 1 2 6 2 2 0 10
84 วัดท่าข้าม 0 1 1 2 5 2 3 3 10
85 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 0 1 1 2 4 7 1 0 12
86 บ้านโป่ง 0 1 1 2 1 1 0 2 2
87 บ้านกาดฮาว 0 1 0 1 3 3 1 1 7
88 บ้านโปง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
89 วัดปางเติม 0 1 0 1 2 5 4 3 11
90 บ้านป่าบง 0 1 0 1 2 1 3 0 6
91 บ้านหนองมะจับ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
92 บ้านกองแหะ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
93 บ้านดอนแก้ว 0 1 0 1 1 4 0 2 5
94 บ้านปางไม้แดง 0 1 0 1 1 3 0 2 4
95 วัดทรายมูล 0 1 0 1 1 3 0 1 4
96 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
97 ภูดินวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
98 บ้านป่าตุ้ม 0 0 3 3 6 0 0 1 6
99 ประดู่วิทยา 0 0 3 3 3 1 0 0 4
100 บ้านปางไฮ 0 0 2 2 2 2 1 0 5
101 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 0 2 2 1 3 4 1 8
102 บ้านบวกจั่น 0 0 1 1 4 1 1 0 6
103 วัดบ้านป้อก 0 0 1 1 3 5 3 0 11
104 ชุมชนบ้านโป่ง 0 0 1 1 3 3 3 1 9
105 ชุมชนบ้านดง 0 0 1 1 3 3 0 2 6
106 หนองหล่มวิทยาคาร 0 0 1 1 2 2 2 0 6
107 วัดแม่เลย 0 0 1 1 2 0 1 2 3
108 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 1 1 1 3 2 0 6
109 ป่าบงห้วยฮ่าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
110 บ้านกิ่วเสือ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
111 บ้านป่าไหน่ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
112 สหกรณ์ดำริ 0 0 0 0 3 1 5 1 9
113 บ้านช้างใน 0 0 0 0 3 1 2 1 6
114 บ้านศรีงาม 0 0 0 0 2 4 1 1 7
115 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 0 0 0 2 3 0 0 5
116 บ้านแม่เลา 0 0 0 0 2 2 2 2 6
117 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 0 0 0 0 1 3 6 0 10
118 เชียงใหม่มัธยม 0 0 0 0 1 3 2 0 6
119 วัดแม่กะ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
120 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
121 บ้านป่าก้าง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
122 บ้านเมืองขอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 0 3 1 3 4
125 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
126 วัดหนองออน 0 0 0 0 0 2 2 2 4
127 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
128 วัดอมลอง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
129 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
130 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
131 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านแม่แต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านแม่แมม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 รัปปาปอร์ต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 วัดนาเม็ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
138 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านก๋ายน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 179 168 150 497 652 510 313 204 1,475