หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2555 10.30-12.00
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.5/3 9 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องSound lab 8 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2555 10.30-12.00
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2555 09.00-10.30
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องภาษา 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องภาษา 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องวิชาการ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องวิชาการ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องวิชาการ 9 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้อง Sound lab 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]