หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ลานหน้าอาคารเรืองธรรม 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ลานหน้าอาคารเรืองธรรม 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]