หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.2/2,ป.2/1,ป.3/1,ป3/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.2/1,ป.2/2,ป.3/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ใต้ต้นไม้ลุง เต้นท์โครงงานคุณธรม 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ใต้ต้นไม้ลุง เต้นท์โครงงานคุณธรม 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ใต้ต้นไม้ลุง เต้นท์โครงงานคุณธรม 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2555 10.00 น.เป็นต้นไป
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ลานพญ๋า (หลังอาคารัฐประสิทธิ์ 1) 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ลานพญ๋า (หลังอาคารัฐประสิทธิ์ 1) 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ลานพญ๋า (หลังอาคารัฐประสิทธิ์ 1) 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ลานพญ๋า (หลังอาคารัฐประสิทธิ์ 1) 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.4/3 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาการเปรียญ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาการเปรียญ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]