หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง 1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง 2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง 1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง 3 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง 3 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง คอมฯ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง คอมฯ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง คณิต1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง คณิต2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง คณิต1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]