หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วัดแม่แก้ดน้อย สนามหญ้า 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วัดแม่แก้ดน้อย สนามหญ้า 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วัดแม่แก้ดน้อย สนามหญ้า 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง วิทย์ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง วิทย์ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.5/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]