หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.2/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.2/1 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]