สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 34 14 3 9 51
2 วัดสุทธาวาส (มัธยม) 25 7 4 8 36
3 บ้านเนินพลับหวาน 25 5 5 12 35
4 วัดมโนรม (มัธยม) 19 15 8 11 42
5 บ้านทุ่งคา (มัธยม) 16 8 2 1 26
6 สัตหีบ 16 1 1 2 18
7 วัดรังษีสุทธาวาส 15 3 1 4 19
8 วัดบุญสัมพันธ์ 14 4 3 2 21
9 วัดมโนรม 13 10 1 2 24
10 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 13 5 2 3 20
11 พัทยาอรุโณทัย 13 2 1 0 16
12 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 11 4 0 3 15
13 วัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 11 1 0 0 12
14 บ้านทุ่งคา 10 13 1 7 24
15 วัดบ้านนา 10 5 2 2 17
16 บ้านสันติคาม 10 5 0 0 15
17 วัดสุทธาวาส 10 3 2 1 15
18 บ้านบ่อวิน (มัธยม) 9 12 6 6 27
19 อนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 9 10 3 6 22
20 บ้านทุ่งกราด (มัธยม) 9 4 2 7 15
21 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 9 4 1 2 14
22 เลิศปัญญา 9 3 2 0 14
23 บ้านสัตหีบ (มัธยม) 8 7 2 5 17
24 อัสสัมชัญ ศรีราชา 8 6 0 3 14
25 บ้านโค้งดารา 8 5 1 3 14
26 บ้านขลอด 8 4 2 4 14
27 บุญจิตวิทยา 8 4 2 1 14
28 ตันตรารักษ์ 8 3 3 1 14
29 จุกเสม็ด 8 3 2 1 13
30 บ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 8 2 0 0 10
31 ชุมชนบ้านบางเสร่ 8 0 0 1 8
32 อนุบาลบางละมุง (มัธยม) 7 10 6 8 23
33 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร (มัธยม) 7 7 3 3 17
34 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 7 6 4 5 17
35 อนุบาลบ้านบางพระ 7 5 2 1 14
36 วัดนาพร้าว 7 4 0 1 11
37 บ้านเขาดิน 7 2 0 3 9
38 วัดโป่ง (มัธยม) 7 1 1 1 9
39 วัดหนองเกตุใหญ่ 6 6 0 2 12
40 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 6 6 0 1 12
41 วัดตโปทาราม (มัธยม) 6 5 3 3 14
42 บ้านเขาบายศรี 6 4 2 1 12
43 ศรีสุวิช 6 2 1 1 9
44 เกล็ดแก้ว 6 2 0 1 8
45 วัดโป่ง 6 1 2 1 9
46 ชุมชนบ้านหนองปรือ 6 1 1 0 8
47 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 6 1 0 0 7
48 บ้านโป่งสะเก็ต 5 7 1 3 13
49 บ้านโป่งสะเก็ต (มัธยม) 5 5 2 5 12
50 ชุมชนบ้านบางเสร่ (มัธยม) 5 5 2 4 12
51 บ้านชากนอก 5 2 3 2 10
52 บ้านทุ่งกราด 5 1 2 0 8
53 บ้านมาบฟักทอง (เด็กพิเศษ) 5 1 0 0 6
54 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ (มัธยม) 4 5 2 2 11
55 วัดสุกรีบุญญาราม (มัธยม) 4 4 3 5 11
56 ราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 4 3 0 0 7
57 ดาราสมุทร 4 2 5 1 11
58 บ้านตะเคียนเตี้ย 4 2 2 2 8
59 อักษรเทพประสิทธิ์ 4 2 0 0 6
60 มารีวิทย์สัตหีบ 4 1 0 0 5
61 บ้านเขาตะแบก 4 1 0 0 5
62 ดวงมณี 4 0 3 0 7
63 บ้านหนองปรือ 4 0 0 2 4
64 สว่างบริบูรณ์วิทยา 4 0 0 0 4
65 อนุบาลบางละมุง 3 5 5 4 13
66 บ้านหุบบอน (มัธยม) 3 5 3 1 11
67 บ้านห้วยกุ่ม (มัธยม) 3 5 2 5 10
68 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 3 5 1 1 9
69 บ้านบึง 3 4 1 0 8
70 วัดหนองเกตุใหญ่ (มัธยม) 3 3 7 8 13
71 วัดเขาคันธมาทน์ 3 3 2 2 8
72 บ้านสุรศักดิ์ (มัธยม) 3 3 0 1 6
73 วัดนาจอมเทียน 3 3 0 1 6
74 วัดหนองเกตุน้อย (มัธยม) 3 2 1 5 6
75 มารีวิทย์ 3 2 1 0 6
76 บ้านสัตหีบ 3 2 0 3 5
77 วัดพิบูลสัณหธรรม 3 1 0 0 4
78 วัดหนองเกตุน้อย 3 0 1 0 4
79 นาวิกโยธินบูรณะ 3 0 1 0 4
80 วัดตโปทาราม 3 0 0 1 3
81 อนุบาลบ้านบางพระ (เด็กพิเศษ) 3 0 0 0 3
82 วัดแหลมฉบัง (มัธยม) 2 6 6 3 14
83 บ้านอำเภอ 2 5 2 2 9
84 บ้านมาบฟักทอง 2 4 2 0 8
85 ห้วยใหญ่ 2 3 0 2 5
86 ประเสริฐสุข 2 2 0 1 4
87 วัดหนองคล้า 2 2 0 0 4
88 บ้านบึง(บางละมุง) 2 1 1 2 4
89 วัดสุกรีย์บุญญาราม 2 1 1 1 4
90 บ้านเขาหิน 2 1 1 1 4
91 วัดพระประทานพร 2 1 0 1 3
92 อักษรพัทยา 2 1 0 0 3
93 วัดหนองขาม 2 1 0 0 3
94 วัดใหม่เนินพยอม 2 0 2 2 4
95 วัดมโนรม(เด็กพิเศษ) 2 0 1 1 3
96 บ้านรถไฟ 2 0 1 1 3
97 บ้านนอก 2 0 1 0 3
98 บูรพาพัฒนศาสตร์ 2 0 0 1 2
99 บ้านสัตหีบ(เด็กพิเศษ) 2 0 0 0 2
100 วัดวังหิน 2 0 0 0 2
101 สาธิตอุดมศึกษา 2 0 0 0 2
102 วัดเขาฉลาก 2 0 0 0 2
103 บ้านบ่อวิน 1 7 5 3 13
104 บ้านเขาคันทรง (มัธยม) 1 6 0 3 7
105 บ้านห้วยกุ่ม 1 2 3 3 6
106 อักษรศึกษา 1 2 1 1 4
107 บ้านพันเสด็จใน 1 2 0 0 3
108 บ้านทางตรง 1 1 1 2 3
109 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 1 2 3
110 บ้าน ก.ม.ห้า 1 1 1 0 3
111 บ้านสุรศักดิ์ 1 1 0 0 2
112 บ้านพันเสด็จนอก 1 1 0 0 2
113 บ้านหุบบอน 1 1 0 0 2
114 บ้านห้วยไข่เน่า 1 1 0 0 2
115 บ้านชากยายจีน 1 0 0 2 1
116 ณัฎฐเวศม์ 1 0 0 1 1
117 บ้านห้วยกรุ 1 0 0 0 1
118 บ้านโรงหีบ 0 4 1 0 5
119 วัดเขาชีจรรย์ 0 3 0 3 3
120 มารีย์วิทย์ บ่อวิน 0 2 1 2 3
121 บ้านมาบประชัน 0 1 1 1 2
122 บ้านภูไทร 0 1 0 2 1
123 วัดแหลมฉบัง 0 1 0 1 1
124 บ้านนาวัง 0 1 0 0 1
125 บ้านเนินตอง 0 1 0 0 1
126 อนุบาลบุญพึ่ง 0 1 0 0 1
127 เฉลิมชัยศึกษา 0 1 0 0 1
128 เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) 0 1 0 0 1
129 บ้านทุ่งละหาน 0 0 4 0 4
130 เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 0 0 2 0 2
131 บ้านบางละมุง 0 0 1 0 1
132 บ้านเขาคันทรง 0 0 0 2 0
133 วัดอัมพวัน 0 0 0 2 0
134 วัดจุกกะเฌอ 0 0 0 1 0
135 บ้านทุ่งกลม 0 0 0 1 0
136 เกาะสีชัง1 0 0 0 1 0
รวม 667 390 177 248 1,234