สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 23 11 8 42 34 14 3 9 51
2 วัดสุทธาวาส (มัธยม) 11 10 5 26 25 7 4 8 36
3 สัตหีบ 10 5 0 15 16 1 1 2 18
4 บ้านเนินพลับหวาน 7 8 8 23 25 5 5 12 35
5 วัดมโนรม (มัธยม) 6 7 6 19 19 15 8 11 42
6 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 6 3 2 11 9 4 1 2 14
7 ตันตรารักษ์ 6 3 1 10 8 3 3 1 14
8 อนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 5 4 4 13 9 10 3 6 22
9 วัดโป่ง (มัธยม) 5 1 1 7 7 1 1 1 9
10 วัดแหลมฉบัง (มัธยม) 5 1 0 6 2 6 6 3 14
11 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 5 0 3 8 7 6 4 5 17
12 วัดบุญสัมพันธ์ 4 4 2 10 14 4 3 2 21
13 วัดสุทธาวาส 4 3 3 10 10 3 2 1 15
14 วัดตโปทาราม (มัธยม) 4 3 1 8 6 5 3 3 14
15 บ้านสัตหีบ (มัธยม) 4 2 3 9 8 7 2 5 17
16 มารีวิทย์สัตหีบ 4 0 0 4 4 1 0 0 5
17 บ้านทุ่งคา (มัธยม) 3 6 5 14 16 8 2 1 26
18 พัทยาอรุโณทัย 3 3 3 9 13 2 1 0 16
19 อัสสัมชัญ ศรีราชา 3 3 2 8 8 6 0 3 14
20 บ้านบ่อวิน (มัธยม) 3 2 6 11 9 12 6 6 27
21 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 3 2 3 8 13 5 2 3 20
22 บ้านสันติคาม 3 2 1 6 10 5 0 0 15
23 ชุมชนบ้านหนองปรือ 3 1 2 6 6 1 1 0 8
24 วัดมโนรม 2 5 2 9 13 10 1 2 24
25 เลิศปัญญา 2 4 1 7 9 3 2 0 14
26 บ้านขลอด 2 3 1 6 8 4 2 4 14
27 บ้านโป่งสะเก็ต (มัธยม) 2 2 1 5 5 5 2 5 12
28 บ้านเขาตะแบก 2 2 0 4 4 1 0 0 5
29 วัดรังษีสุทธาวาส 2 1 4 7 10 3 1 4 14
30 ชุมชนบ้านบางเสร่ (มัธยม) 2 1 1 4 5 5 2 4 12
31 วัดหนองเกตุน้อย (มัธยม) 2 1 1 4 3 2 1 5 6
32 มารีวิทย์ 2 1 1 4 3 2 1 0 6
33 วัดหนองเกตุใหญ่ 2 1 0 3 6 6 0 2 12
34 วัดโป่ง 2 0 3 5 6 1 2 1 9
35 บ้านชากนอก 2 0 2 4 5 2 3 2 10
36 วัดหนองเกตุใหญ่ (มัธยม) 2 0 1 3 3 3 7 8 13
37 สว่างบริบูรณ์วิทยา 2 0 0 2 4 0 0 0 4
38 วัดเขาคันธมาทน์ 2 0 0 2 3 3 2 2 8
39 บ้านทุ่งกราด (มัธยม) 1 5 3 9 9 4 2 7 15
40 บุญจิตวิทยา 1 4 2 7 8 4 2 1 14
41 อนุบาลบางละมุง (มัธยม) 1 4 1 6 7 10 6 8 23
42 บ้านห้วยกุ่ม (มัธยม) 1 4 1 6 3 5 2 5 10
43 วัดบ้านนา 1 2 3 6 10 5 2 2 17
44 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ (มัธยม) 1 2 3 6 4 5 2 2 11
45 จุกเสม็ด 1 2 2 5 8 3 2 1 13
46 อนุบาลบ้านบางพระ 1 2 2 5 7 5 2 1 14
47 ชุมชนบ้านบางเสร่ 1 2 1 4 8 0 0 1 8
48 บ้านอำเภอ 1 2 0 3 2 5 2 2 9
49 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร (มัธยม) 1 1 4 6 7 7 3 3 17
50 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 1 2 4 6 6 0 1 12
51 บ้านสุรศักดิ์ (มัธยม) 1 1 2 4 3 3 0 1 6
52 ศรีสุวิช 1 1 1 3 6 2 1 1 9
53 ราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 1 1 1 3 4 3 0 0 7
54 บ้านทุ่งกราด 1 1 0 2 5 1 2 0 8
55 วัดสุกรีบุญญาราม (มัธยม) 1 1 0 2 4 4 3 5 11
56 บ้านสัตหีบ 1 1 0 2 3 2 0 3 5
57 วัดสุกรีย์บุญญาราม 1 1 0 2 2 1 1 1 4
58 วัดพระประทานพร 1 1 0 2 2 1 0 1 3
59 อักษรพัทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
60 วัดวังหิน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
61 บ้านเขาดิน 1 0 3 4 7 2 0 3 9
62 อนุบาลบางละมุง 1 0 2 3 3 5 5 4 13
63 วัดหนองเกตุน้อย 1 0 2 3 3 0 1 0 4
64 บูรพาพัฒนศาสตร์ 1 0 2 3 2 0 0 1 2
65 บ้านทุ่งคา 1 0 1 2 10 13 1 7 24
66 บ้านโป่งสะเก็ต 1 0 1 2 5 7 1 3 13
67 วัดนาจอมเทียน 1 0 0 1 3 3 0 1 6
68 วัดตโปทาราม 1 0 0 1 3 0 0 1 3
69 บ้านบึง(บางละมุง) 1 0 0 1 2 1 1 2 4
70 วัดหนองขาม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านรถไฟ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
72 ณัฎฐเวศม์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านหุบบอน (มัธยม) 0 3 3 6 3 5 3 1 11
74 บ้านโค้งดารา 0 3 2 5 8 5 1 3 14
75 บ้านเขาคันทรง (มัธยม) 0 3 1 4 1 6 0 3 7
76 นาวิกโยธินบูรณะ 0 3 0 3 3 0 1 0 4
77 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 0 2 4 6 11 4 0 3 15
78 วัดนาพร้าว 0 2 3 5 7 4 0 1 11
79 เกล็ดแก้ว 0 2 2 4 6 2 0 1 8
80 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 0 2 1 3 6 1 0 0 7
81 อักษรเทพประสิทธิ์ 0 2 0 2 4 2 0 0 6
82 บ้านหนองปรือ 0 2 0 2 4 0 0 2 4
83 วัดพิบูลสัณหธรรม 0 1 2 3 3 1 0 0 4
84 ดวงมณี 0 1 1 2 4 0 3 0 7
85 วัดใหม่เนินพยอม 0 1 1 2 2 0 2 2 4
86 บ้านตะเคียนเตี้ย 0 1 0 1 4 2 2 2 8
87 บ้านนอก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
88 สาธิตอุดมศึกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านห้วยกรุ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 ดาราสมุทร 0 0 1 1 4 2 5 1 11
91 บ้านบึง 0 0 1 1 3 4 1 0 8
92 ห้วยใหญ่ 0 0 1 1 2 3 0 2 5
93 ประเสริฐสุข 0 0 1 1 2 2 0 1 4
94 อักษรศึกษา 0 0 1 1 1 2 1 1 4
95 บ้านทางตรง 0 0 1 1 1 1 1 2 3
96 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
97 บ้านสุรศักดิ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
98 บ้านเขาบายศรี 0 0 0 0 6 4 2 1 12
99 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 0 0 0 0 3 5 1 1 9
100 บ้านมาบฟักทอง 0 0 0 0 2 4 2 0 8
101 วัดหนองคล้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
102 บ้านเขาหิน 0 0 0 0 2 1 1 1 4
103 วัดเขาฉลาก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 บ้านบ่อวิน 0 0 0 0 1 7 5 3 13
105 บ้านห้วยกุ่ม 0 0 0 0 1 2 3 3 6
106 บ้านพันเสด็จใน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
107 บ้าน ก.ม.ห้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
108 บ้านพันเสด็จนอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 บ้านหุบบอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 บ้านห้วยไข่เน่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 บ้านชากยายจีน 0 0 0 0 1 0 0 2 1
112 บ้านโรงหีบ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
113 วัดเขาชีจรรย์ 0 0 0 0 0 3 0 3 3
114 มารีย์วิทย์ บ่อวิน 0 0 0 0 0 2 1 2 3
115 บ้านมาบประชัน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
116 บ้านภูไทร 0 0 0 0 0 1 0 2 1
117 วัดแหลมฉบัง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
118 บ้านนาวัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านเนินตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 อนุบาลบุญพึ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 เฉลิมชัยศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านทุ่งละหาน 0 0 0 0 0 0 4 0 4
124 เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
125 บ้านบางละมุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 บ้านเขาคันทรง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
127 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
128 วัดจุกกะเฌอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 บ้านทุ่งกลม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
130 เกาะสีชัง1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 194 177 154 525 631 386 176 247 1,193