สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 23 11 8 42 34 14 3 9 51
2 วัดสุทธาวาส (มัธยม) 11 10 5 26 25 7 4 8 36
3 สัตหีบ 10 5 0 15 16 1 1 2 18
4 วัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 10 2 0 12 11 1 0 0 12
5 บ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 8 2 0 10 8 2 0 0 10
6 บ้านเนินพลับหวาน 7 8 8 23 25 5 5 12 35
7 วัดมโนรม (มัธยม) 6 7 6 19 19 15 8 11 42
8 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 6 3 2 11 9 4 1 2 14
9 ตันตรารักษ์ 6 3 1 10 8 3 3 1 14
10 อนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 5 4 4 13 9 10 3 6 22
11 วัดรังษีสุทธาวาส 5 3 4 12 15 3 1 4 19
12 วัดโป่ง (มัธยม) 5 1 1 7 7 1 1 1 9
13 วัดแหลมฉบัง (มัธยม) 5 1 0 6 2 6 6 3 14
14 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 5 0 3 8 7 6 4 5 17
15 วัดบุญสัมพันธ์ 4 4 2 10 14 4 3 2 21
16 วัดสุทธาวาส 4 3 3 10 10 3 2 1 15
17 วัดตโปทาราม (มัธยม) 4 3 1 8 6 5 3 3 14
18 บ้านสัตหีบ (มัธยม) 4 2 3 9 8 7 2 5 17
19 บ้านมาบฟักทอง (เด็กพิเศษ) 4 1 1 6 5 1 0 0 6
20 มารีวิทย์สัตหีบ 4 0 0 4 4 1 0 0 5
21 บ้านทุ่งคา (มัธยม) 3 6 5 14 16 8 2 1 26
22 พัทยาอรุโณทัย 3 3 3 9 13 2 1 0 16
23 อัสสัมชัญ ศรีราชา 3 3 2 8 8 6 0 3 14
24 บ้านบ่อวิน (มัธยม) 3 2 6 11 9 12 6 6 27
25 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 3 2 3 8 13 5 2 3 20
26 บ้านสันติคาม 3 2 1 6 10 5 0 0 15
27 ชุมชนบ้านหนองปรือ 3 1 2 6 6 1 1 0 8
28 วัดมโนรม(เด็กพิเศษ) 3 1 0 4 2 0 1 1 3
29 วัดมโนรม 2 5 2 9 13 10 1 2 24
30 เลิศปัญญา 2 4 1 7 9 3 2 0 14
31 บ้านขลอด 2 3 1 6 8 4 2 4 14
32 บ้านโป่งสะเก็ต (มัธยม) 2 2 1 5 5 5 2 5 12
33 บ้านเขาตะแบก 2 2 0 4 4 1 0 0 5
34 ชุมชนบ้านบางเสร่ (มัธยม) 2 1 1 4 5 5 2 4 12
35 วัดหนองเกตุน้อย (มัธยม) 2 1 1 4 3 2 1 5 6
36 มารีวิทย์ 2 1 1 4 3 2 1 0 6
37 วัดหนองเกตุใหญ่ 2 1 0 3 6 6 0 2 12
38 อนุบาลบ้านบางพระ (เด็กพิเศษ) 2 1 0 3 3 0 0 0 3
39 วัดโป่ง 2 0 3 5 6 1 2 1 9
40 บ้านชากนอก 2 0 2 4 5 2 3 2 10
41 วัดหนองเกตุใหญ่ (มัธยม) 2 0 1 3 3 3 7 8 13
42 สว่างบริบูรณ์วิทยา 2 0 0 2 4 0 0 0 4
43 วัดเขาคันธมาทน์ 2 0 0 2 3 3 2 2 8
44 บ้านสัตหีบ(เด็กพิเศษ) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านทุ่งกราด (มัธยม) 1 5 3 9 9 4 2 7 15
46 บุญจิตวิทยา 1 4 2 7 8 4 2 1 14
47 อนุบาลบางละมุง (มัธยม) 1 4 1 6 7 10 6 8 23
48 บ้านห้วยกุ่ม (มัธยม) 1 4 1 6 3 5 2 5 10
49 วัดบ้านนา 1 2 3 6 10 5 2 2 17
50 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ (มัธยม) 1 2 3 6 4 5 2 2 11
51 จุกเสม็ด 1 2 2 5 8 3 2 1 13
52 อนุบาลบ้านบางพระ 1 2 2 5 7 5 2 1 14
53 ชุมชนบ้านบางเสร่ 1 2 1 4 8 0 0 1 8
54 บ้านอำเภอ 1 2 0 3 2 5 2 2 9
55 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร (มัธยม) 1 1 4 6 7 7 3 3 17
56 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 1 2 4 6 6 0 1 12
57 บ้านสุรศักดิ์ (มัธยม) 1 1 2 4 3 3 0 1 6
58 ศรีสุวิช 1 1 1 3 6 2 1 1 9
59 ราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 1 1 1 3 4 3 0 0 7
60 บ้านทุ่งกราด 1 1 0 2 5 1 2 0 8
61 วัดสุกรีบุญญาราม (มัธยม) 1 1 0 2 4 4 3 5 11
62 บ้านสัตหีบ 1 1 0 2 3 2 0 3 5
63 วัดสุกรีย์บุญญาราม 1 1 0 2 2 1 1 1 4
64 วัดพระประทานพร 1 1 0 2 2 1 0 1 3
65 อักษรพัทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
66 วัดวังหิน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
67 บ้านเขาดิน 1 0 3 4 7 2 0 3 9
68 อนุบาลบางละมุง 1 0 2 3 3 5 5 4 13
69 วัดหนองเกตุน้อย 1 0 2 3 3 0 1 0 4
70 บูรพาพัฒนศาสตร์ 1 0 2 3 2 0 0 1 2
71 บ้านทุ่งคา 1 0 1 2 10 13 1 7 24
72 บ้านโป่งสะเก็ต 1 0 1 2 5 7 1 3 13
73 วัดนาจอมเทียน 1 0 0 1 3 3 0 1 6
74 วัดตโปทาราม 1 0 0 1 3 0 0 1 3
75 บ้านบึง(บางละมุง) 1 0 0 1 2 1 1 2 4
76 วัดหนองขาม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านรถไฟ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
78 ณัฎฐเวศม์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
79 บ้านหุบบอน (มัธยม) 0 3 3 6 3 5 3 1 11
80 บ้านโค้งดารา 0 3 2 5 8 5 1 3 14
81 บ้านเขาคันทรง (มัธยม) 0 3 1 4 1 6 0 3 7
82 นาวิกโยธินบูรณะ 0 3 0 3 3 0 1 0 4
83 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 0 2 4 6 11 4 0 3 15
84 วัดนาพร้าว 0 2 3 5 7 4 0 1 11
85 เกล็ดแก้ว 0 2 2 4 6 2 0 1 8
86 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 0 2 1 3 6 1 0 0 7
87 อักษรเทพประสิทธิ์ 0 2 0 2 4 2 0 0 6
88 บ้านหนองปรือ 0 2 0 2 4 0 0 2 4
89 วัดพิบูลสัณหธรรม 0 1 2 3 3 1 0 0 4
90 ดวงมณี 0 1 1 2 4 0 3 0 7
91 วัดใหม่เนินพยอม 0 1 1 2 2 0 2 2 4
92 บ้านตะเคียนเตี้ย 0 1 0 1 4 2 2 2 8
93 บ้านนอก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
94 สาธิตอุดมศึกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านห้วยกรุ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 ดาราสมุทร 0 0 1 1 4 2 5 1 11
97 บ้านบึง 0 0 1 1 3 4 1 0 8
98 ห้วยใหญ่ 0 0 1 1 2 3 0 2 5
99 ประเสริฐสุข 0 0 1 1 2 2 0 1 4
100 อักษรศึกษา 0 0 1 1 1 2 1 1 4
101 บ้านทางตรง 0 0 1 1 1 1 1 2 3
102 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
103 บ้านสุรศักดิ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 บ้านเขาบายศรี 0 0 0 0 6 4 2 1 12
105 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 0 0 0 0 3 5 1 1 9
106 บ้านมาบฟักทอง 0 0 0 0 2 4 2 0 8
107 วัดหนองคล้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
108 บ้านเขาหิน 0 0 0 0 2 1 1 1 4
109 วัดเขาฉลาก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านบ่อวิน 0 0 0 0 1 7 5 3 13
111 บ้านห้วยกุ่ม 0 0 0 0 1 2 3 3 6
112 บ้านพันเสด็จใน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 บ้าน ก.ม.ห้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
114 บ้านพันเสด็จนอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านหุบบอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านห้วยไข่เน่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านชากยายจีน 0 0 0 0 1 0 0 2 1
118 บ้านโรงหีบ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
119 วัดเขาชีจรรย์ 0 0 0 0 0 3 0 3 3
120 มารีย์วิทย์ บ่อวิน 0 0 0 0 0 2 1 2 3
121 บ้านมาบประชัน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
122 บ้านภูไทร 0 0 0 0 0 1 0 2 1
123 วัดแหลมฉบัง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
124 บ้านนาวัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านเนินตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 อนุบาลบุญพึ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 เฉลิมชัยศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านทุ่งละหาน 0 0 0 0 0 0 4 0 4
130 เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
131 บ้านบางละมุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านเขาคันทรง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
133 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
134 วัดจุกกะเฌอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 บ้านทุ่งกลม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 เกาะสีชัง1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 226 186 155 567 667 390 177 248 1,234