สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 34 14 3 9 51
2 วัดสุทธาวาส (มัธยม) 25 7 4 8 36
3 บ้านเนินพลับหวาน 25 5 5 12 35
4 วัดมโนรม (มัธยม) 19 15 8 11 42
5 บ้านทุ่งคา (มัธยม) 16 8 2 1 26
6 สัตหีบ 16 1 1 2 18
7 วัดบุญสัมพันธ์ 14 4 3 2 21
8 วัดมโนรม 13 10 1 2 24
9 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 13 5 2 3 20
10 พัทยาอรุโณทัย 13 2 1 0 16
11 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 11 4 0 3 15
12 บ้านทุ่งคา 10 13 1 7 24
13 วัดบ้านนา 10 5 2 2 17
14 บ้านสันติคาม 10 5 0 0 15
15 วัดสุทธาวาส 10 3 2 1 15
16 วัดรังษีสุทธาวาส 10 3 1 4 14
17 บ้านบ่อวิน (มัธยม) 9 12 6 6 27
18 อนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 9 10 3 6 22
19 บ้านทุ่งกราด (มัธยม) 9 4 2 7 15
20 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 9 4 1 2 14
21 เลิศปัญญา 9 3 2 0 14
22 บ้านสัตหีบ (มัธยม) 8 7 2 5 17
23 อัสสัมชัญ ศรีราชา 8 6 0 3 14
24 บ้านโค้งดารา 8 5 1 3 14
25 บ้านขลอด 8 4 2 4 14
26 บุญจิตวิทยา 8 4 2 1 14
27 ตันตรารักษ์ 8 3 3 1 14
28 จุกเสม็ด 8 3 2 1 13
29 ชุมชนบ้านบางเสร่ 8 0 0 1 8
30 อนุบาลบางละมุง (มัธยม) 7 10 6 8 23
31 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร (มัธยม) 7 7 3 3 17
32 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 7 6 4 5 17
33 อนุบาลบ้านบางพระ 7 5 2 1 14
34 วัดนาพร้าว 7 4 0 1 11
35 บ้านเขาดิน 7 2 0 3 9
36 วัดโป่ง (มัธยม) 7 1 1 1 9
37 วัดหนองเกตุใหญ่ 6 6 0 2 12
38 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 6 6 0 1 12
39 วัดตโปทาราม (มัธยม) 6 5 3 3 14
40 บ้านเขาบายศรี 6 4 2 1 12
41 ศรีสุวิช 6 2 1 1 9
42 เกล็ดแก้ว 6 2 0 1 8
43 วัดโป่ง 6 1 2 1 9
44 ชุมชนบ้านหนองปรือ 6 1 1 0 8
45 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 6 1 0 0 7
46 บ้านโป่งสะเก็ต 5 7 1 3 13
47 บ้านโป่งสะเก็ต (มัธยม) 5 5 2 5 12
48 ชุมชนบ้านบางเสร่ (มัธยม) 5 5 2 4 12
49 บ้านชากนอก 5 2 3 2 10
50 บ้านทุ่งกราด 5 1 2 0 8
51 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ (มัธยม) 4 5 2 2 11
52 วัดสุกรีบุญญาราม (มัธยม) 4 4 3 5 11
53 ราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 4 3 0 0 7
54 ดาราสมุทร 4 2 5 1 11
55 บ้านตะเคียนเตี้ย 4 2 2 2 8
56 อักษรเทพประสิทธิ์ 4 2 0 0 6
57 มารีวิทย์สัตหีบ 4 1 0 0 5
58 บ้านเขาตะแบก 4 1 0 0 5
59 ดวงมณี 4 0 3 0 7
60 บ้านหนองปรือ 4 0 0 2 4
61 สว่างบริบูรณ์วิทยา 4 0 0 0 4
62 อนุบาลบางละมุง 3 5 5 4 13
63 บ้านหุบบอน (มัธยม) 3 5 3 1 11
64 บ้านห้วยกุ่ม (มัธยม) 3 5 2 5 10
65 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 3 5 1 1 9
66 บ้านบึง 3 4 1 0 8
67 วัดหนองเกตุใหญ่ (มัธยม) 3 3 7 8 13
68 วัดเขาคันธมาทน์ 3 3 2 2 8
69 บ้านสุรศักดิ์ (มัธยม) 3 3 0 1 6
70 วัดนาจอมเทียน 3 3 0 1 6
71 วัดหนองเกตุน้อย (มัธยม) 3 2 1 5 6
72 มารีวิทย์ 3 2 1 0 6
73 บ้านสัตหีบ 3 2 0 3 5
74 วัดพิบูลสัณหธรรม 3 1 0 0 4
75 วัดหนองเกตุน้อย 3 0 1 0 4
76 นาวิกโยธินบูรณะ 3 0 1 0 4
77 วัดตโปทาราม 3 0 0 1 3
78 วัดแหลมฉบัง (มัธยม) 2 6 6 3 14
79 บ้านอำเภอ 2 5 2 2 9
80 บ้านมาบฟักทอง 2 4 2 0 8
81 ห้วยใหญ่ 2 3 0 2 5
82 ประเสริฐสุข 2 2 0 1 4
83 วัดหนองคล้า 2 2 0 0 4
84 บ้านบึง(บางละมุง) 2 1 1 2 4
85 วัดสุกรีย์บุญญาราม 2 1 1 1 4
86 บ้านเขาหิน 2 1 1 1 4
87 วัดพระประทานพร 2 1 0 1 3
88 อักษรพัทยา 2 1 0 0 3
89 วัดหนองขาม 2 1 0 0 3
90 วัดใหม่เนินพยอม 2 0 2 2 4
91 บ้านรถไฟ 2 0 1 1 3
92 บ้านนอก 2 0 1 0 3
93 บูรพาพัฒนศาสตร์ 2 0 0 1 2
94 วัดวังหิน 2 0 0 0 2
95 สาธิตอุดมศึกษา 2 0 0 0 2
96 วัดเขาฉลาก 2 0 0 0 2
97 บ้านบ่อวิน 1 7 5 3 13
98 บ้านเขาคันทรง (มัธยม) 1 6 0 3 7
99 บ้านห้วยกุ่ม 1 2 3 3 6
100 อักษรศึกษา 1 2 1 1 4
101 บ้านพันเสด็จใน 1 2 0 0 3
102 บ้านทางตรง 1 1 1 2 3
103 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 1 2 3
104 บ้าน ก.ม.ห้า 1 1 1 0 3
105 บ้านสุรศักดิ์ 1 1 0 0 2
106 บ้านพันเสด็จนอก 1 1 0 0 2
107 บ้านหุบบอน 1 1 0 0 2
108 บ้านห้วยไข่เน่า 1 1 0 0 2
109 บ้านชากยายจีน 1 0 0 2 1
110 ณัฎฐเวศม์ 1 0 0 1 1
111 บ้านห้วยกรุ 1 0 0 0 1
112 บ้านโรงหีบ 0 4 1 0 5
113 วัดเขาชีจรรย์ 0 3 0 3 3
114 มารีย์วิทย์ บ่อวิน 0 2 1 2 3
115 บ้านมาบประชัน 0 1 1 1 2
116 บ้านภูไทร 0 1 0 2 1
117 วัดแหลมฉบัง 0 1 0 1 1
118 บ้านนาวัง 0 1 0 0 1
119 บ้านเนินตอง 0 1 0 0 1
120 อนุบาลบุญพึ่ง 0 1 0 0 1
121 เฉลิมชัยศึกษา 0 1 0 0 1
122 เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) 0 1 0 0 1
123 บ้านทุ่งละหาน 0 0 4 0 4
124 เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 0 0 2 0 2
125 บ้านบางละมุง 0 0 1 0 1
126 บ้านเขาคันทรง 0 0 0 2 0
127 วัดอัมพวัน 0 0 0 2 0
128 วัดจุกกะเฌอ 0 0 0 1 0
129 บ้านทุ่งกลม 0 0 0 1 0
130 เกาะสีชัง1 0 0 0 1 0
รวม 631 386 176 247 1,440