หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000062 โรงเรียนจุกเสม็ด 15 43 29
2 000060 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 11 25 19
3 000041 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร (มัธยม) 22 42 22
4 000009 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 9 28 11
5 000039 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ (มัธยม) 18 38 22
6 000069 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 8 19 10
7 000111 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ (เด็กพิเศษ) 0 0 0
8 000057 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 19 34 18
9 000035 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 23 42 25
10 000160 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 7 19 6
11 000020 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ (มัธยม) 14 28 20
12 000065 โรงเรียนบ้าน ก.ม.ห้า 3 9 6
13 000010 โรงเรียนบ้านขลอด 18 26 20
14 000048 โรงเรียนบ้านชากนอก 12 25 16
15 000155 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 3 6 1
16 000096 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 11 63 26
17 000123 โรงเรียนบ้านทางตรง 5 8 5
18 000046 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 8 19 13
19 000030 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด (มัธยม) 22 42 22
20 000070 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 1 2 1
21 000112 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม (เด็กพิเศษ) 0 0 0
22 000007 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 31 61 43
23 000038 โรงเรียนบ้านทุ่งคา (มัธยม) 34 115 43
24 000059 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 4 5 5
25 000049 โรงเรียนบ้านนอก 3 14 5
26 000088 โรงเรียนบ้านนาวัง 1 3 2
27 000098 โรงเรียนบ้านบางละมุง 1 3 2
28 000152 โรงเรียนบ้านบึง 8 27 5
29 000054 โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 6 14 6
30 000002 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 16 42 27
31 000021 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (มัธยม) 34 59 51
32 000083 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 3 7 3
33 000145 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน 3 8 2
34 000047 โรงเรียนบ้านภูไทร 3 6 3
35 000093 โรงเรียนบ้านมาบประชัน 3 9 3
36 000064 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 8 16 8
37 000138 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง (เด็กพิเศษ) 6 14 11
38 000092 โรงเรียนบ้านระเวิง 0 0 0
39 000154 โรงเรียนบ้านวังค้อ 0 0 0
40 000042 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 8 14 10
41 000040 โรงเรียนบ้านสัตหีบ (มัธยม) 24 50 39
42 000108 โรงเรียนบ้านสัตหีบ(เด็กพิเศษ) 2 4 3
43 000080 โรงเรียนบ้านสันติคาม 15 38 26
44 000090 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 2 2 2
45 000022 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ (มัธยม) 7 13 10
46 000114 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ (เด็กพิเศษ) 0 0 0
47 000159 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 6 3
48 000117 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (เด็กพิเศษ) 0 0 0
49 000140 โรงเรียนบ้านหินวง 0 0 0
50 000082 โรงเรียนบ้านหุบบอน 2 8 4
51 000023 โรงเรียนบ้านหุบบอน (มัธยม) 13 47 27
52 000122 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 1 3 1
53 000003 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 9 16 11
54 000027 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (มัธยม) 18 33 20
55 000116 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (เด็กพิเศษ) 0 0 0
56 000094 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 2 2 2
57 000050 โรงเรียนบ้านอำเภอ 13 64 26
58 000087 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 2 11 4
59 000024 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง (มัธยม) 15 38 20
60 000146 โรงเรียนบ้านเขาดิน 12 38 13
61 000148 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 5 9 5
62 000052 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 14 38 20
63 000045 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 13 24 15
64 000147 โรงเรียนบ้านเขาหิน 5 7 5
65 000149 โรงเรียนบ้านเนินตอง 1 1 1
66 000066 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 48 166 78
67 000037 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 62 180 112
68 000078 โรงเรียนบ้านโค้งดารา 17 29 19
69 000005 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 16 30 23
70 000033 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต (มัธยม) 18 40 23
71 000091 โรงเรียนบ้านโรงหีบ 5 13 9
72 000156 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 2 2 0
73 000072 โรงเรียนวัดตโปทาราม 4 7 4
74 000026 โรงเรียนวัดตโปทาราม (มัธยม) 20 32 20
75 000055 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 7 13 8
76 000121 โรงเรียนวัดนาพร้าว 13 40 13
77 000044 โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 12 19 16
78 000067 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 23 45 26
79 000109 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ (เด็กพิเศษ) 0 0 0
80 000157 โรงเรียนวัดบ้านนา 19 50 16
81 000115 โรงเรียนวัดบ้านนา (เด็กพิเศษ) 0 0 0
82 000120 โรงเรียนวัดพระประทานพร 4 9 4
83 000127 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม 4 11 6
84 000051 โรงเรียนวัดมโนรม 29 65 30
85 000019 โรงเรียนวัดมโนรม (มัธยม) 55 136 64
86 000110 โรงเรียนวัดมโนรม(เด็กพิเศษ) 5 12 10
87 000119 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 25 54 28
88 000137 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส (เด็กพิเศษ) 0 0 0
89 000124 โรงเรียนวัดวังหิน 2 4 2
90 000095 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 5 9 5
91 000029 โรงเรียนวัดสุกรีบุญญาราม (มัธยม) 19 37 19
92 000056 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 6 17 9
93 000006 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 17 76 33
94 000036 โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 51 151 92
95 000126 โรงเรียนวัดหนองขาม 3 7 5
96 000153 โรงเรียนวัดหนองคล้า 4 10 3
97 000008 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า 0 0 0
98 000084 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 4 8 5
99 000032 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย (มัธยม) 16 33 23
100 000085 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 14 30 19
101 000031 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (มัธยม) 23 49 23
102 000113 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (เด็กพิเศษ) 0 0 0
103 000158 โรงเรียนวัดอัมพวัน 2 3 1
104 000058 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 10 22 13
105 000125 โรงเรียนวัดเขาฉลาก 2 4 2
106 000139 โรงเรียนวัดเขาชีจรรย์ 6 10 10
107 000071 โรงเรียนวัดเขาโพธิทอง 0 0 0
108 000097 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 0 0 0
109 000151 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 2 3 2
110 000018 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง (มัธยม) 17 35 21
111 000089 โรงเรียนวัดโป่ง 11 27 9
112 000034 โรงเรียนวัดโป่ง (มัธยม) 10 56 15
113 000001 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 6 18 5
114 000061 โรงเรียนห้วยใหญ่ 7 18 7
115 000004 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 17 33 24
116 000028 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง (มัธยม) 37 86 61
117 000075 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 16 47 18
118 000025 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 30 107 37
119 000144 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (เด็กพิเศษ) 3 8 5
120 000043 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 24 57 24
121 000053 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 9 30 13
122 000162 โรงเรียนเกาะสีชัง 0 0 0
123 000163 โรงเรียนเกาะสีชัง1 1 1 1
124 000106 โรงเรียนจุฬเทพ 0 0 0
125 000105 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ 2 33 1
126 000011 โรงเรียนดวงมณี 7 21 7
127 000081 โรงเรียนดาราสมุทร 13 26 14
128 000130 โรงเรียนตันตรารักษ์ 15 31 0
129 000013 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 16 31 16
130 000077 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ 4 9 4
131 000104 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 0 0 0
132 000100 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 17 57 22
133 000143 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ 3 3 0
134 000135 โรงเรียนบ้านรถไฟ 4 7 1
135 000101 โรงเรียนประเสริฐสุข 5 22 11
136 000136 โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย 16 59 0
137 000103 โรงเรียนมารีย์วิทย์ บ่อวิน 5 17 6
138 000129 โรงเรียนมารีวิทย์ 6 10 0
139 000086 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 5 9 5
140 000073 โรงเรียนราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 7 15 7
141 000128 โรงเรียนศรีสุวิช 10 47 0
142 000131 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 5 16 0
143 000107 โรงเรียนสัตหีบ 20 84 21
144 000142 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 3 14 0
145 000141 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง 1 3 0
146 000132 โรงเรียนอักษรพัทยา 3 4 0
147 000012 โรงเรียนอักษรศึกษา 5 11 5
148 000133 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 6 14 0
149 000079 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 17 31 18
150 000102 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา 1 6 3
151 000076 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 13 36 12
152 000063 โรงเรียนเลิศปัญญา 14 21 14
153 000017 โรงเรียนเทศบาล 0 0 0
154 000016 โรงเรียนเมืองพัทยา 0 0 0
155 000150 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) 1 3 1
156 000161 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 2 12 2
รวม 1570 3988 1963
5951

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]