หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 62 34 56.67% 14 23.33% 3 5% 9 15% 60
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 51 25 56.82% 7 15.91% 4 9.09% 8 18.18% 44
3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 48 25 53.19% 5 10.64% 5 10.64% 12 25.53% 47
4 โรงเรียนวัดมโนรม (มัธยม) 55 19 35.85% 15 28.3% 8 15.09% 11 20.75% 53
5 โรงเรียนบ้านทุ่งคา (มัธยม) 34 16 59.26% 8 29.63% 2 7.41% 1 3.7% 27
6 โรงเรียนสัตหีบ 20 16 80% 1 5% 1 5% 2 10% 20
7 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 25 15 65.22% 3 13.04% 1 4.35% 4 17.39% 23
8 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 23 14 60.87% 4 17.39% 3 13.04% 2 8.7% 23
9 โรงเรียนวัดมโนรม 29 13 50% 10 38.46% 1 3.85% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 24 13 56.52% 5 21.74% 2 8.7% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
12 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 19 11 61.11% 4 22.22% 0 0% 3 16.67% 18
13 โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
14 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 31 10 32.26% 13 41.94% 1 3.23% 7 22.58% 31
15 โรงเรียนวัดบ้านนา 19 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนบ้านสันติคาม 15 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
17 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 17 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (มัธยม) 34 9 27.27% 12 36.36% 6 18.18% 6 18.18% 33
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 30 9 32.14% 10 35.71% 3 10.71% 6 21.43% 28
20 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด (มัธยม) 22 9 40.91% 4 18.18% 2 9.09% 7 31.82% 22
21 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนเลิศปัญญา 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านสัตหีบ (มัธยม) 24 8 36.36% 7 31.82% 2 9.09% 5 22.73% 22
24 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 17 8 47.06% 6 35.29% 0 0% 3 17.65% 17
25 โรงเรียนบ้านโค้งดารา 17 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
26 โรงเรียนบ้านขลอด 18 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
27 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 17 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนตันตรารักษ์ 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนจุกเสม็ด 15 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 13 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
32 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง (มัธยม) 37 7 22.58% 10 32.26% 6 19.35% 8 25.81% 31
33 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร (มัธยม) 22 7 35% 7 35% 3 15% 3 15% 20
34 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 23 7 31.82% 6 27.27% 4 18.18% 5 22.73% 22
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 16 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนวัดนาพร้าว 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านเขาดิน 12 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
38 โรงเรียนวัดโป่ง (มัธยม) 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 14 6 42.86% 6 42.86% 0 0% 2 14.29% 14
40 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนวัดตโปทาราม (มัธยม) 20 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
42 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 14 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนศรีสุวิช 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
44 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนวัดโป่ง 11 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 16 5 31.25% 7 43.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
49 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต (มัธยม) 18 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 5 29.41% 17
50 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ (มัธยม) 18 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
51 โรงเรียนบ้านชากนอก 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
52 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง (เด็กพิเศษ) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ (มัธยม) 14 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
55 โรงเรียนวัดสุกรีบุญญาราม (มัธยม) 19 4 25% 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 16
56 โรงเรียนราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนดาราสมุทร 13 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 11 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
59 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนดวงมณี 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
64 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 17 3 17.65% 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 17
66 โรงเรียนบ้านหุบบอน (มัธยม) 13 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (มัธยม) 18 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
68 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 11 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
69 โรงเรียนบ้านบึง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
70 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (มัธยม) 23 3 14.29% 3 14.29% 7 33.33% 8 38.1% 21
71 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
72 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ (มัธยม) 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย (มัธยม) 16 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 5 45.45% 11
75 โรงเรียนมารีวิทย์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
77 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดตโปทาราม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (เด็กพิเศษ) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง (มัธยม) 17 2 11.76% 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 17
83 โรงเรียนบ้านอำเภอ 13 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
84 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
85 โรงเรียนห้วยใหญ่ 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนประเสริฐสุข 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนวัดหนองคล้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
89 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านเขาหิน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
91 โรงเรียนวัดพระประทานพร 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
92 โรงเรียนวัดหนองขาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนอักษรพัทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
95 โรงเรียนวัดมโนรม(เด็กพิเศษ) 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านรถไฟ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านนอก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านสัตหีบ(เด็กพิเศษ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดวังหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดเขาฉลาก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 16 1 6.25% 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
104 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง (มัธยม) 15 1 10% 6 60% 0 0% 3 30% 10
105 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 9 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
106 โรงเรียนอักษรศึกษา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านทางตรง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
109 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
110 โรงเรียนบ้าน ก.ม.ห้า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหุบบอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
116 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านโรงหีบ 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนวัดเขาชีจรรย์ 6 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
120 โรงเรียนมารีย์วิทย์ บ่อวิน 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
121 โรงเรียนบ้านมาบประชัน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านภูไทร 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
123 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนบ้านนาวัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านเนินตอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 4 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 4
130 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านบางละมุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
133 โรงเรียนวัดอัมพวัน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
134 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
136 โรงเรียนเกาะสีชัง1 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]