หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคารเอนกประสงค์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคารเอนกประสงค์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]