หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง ป.4 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง ป.5 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง ป.6 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]