หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
-
-
2 000315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
3 000316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
-
4 000317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
5 000323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
-
6 000324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
7 000325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
8 000326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
9 000327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
-
-
10 000328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
11 000329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
-
-
12 000330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
13 000331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
-
14 000332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
15 000333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
-
-
16 000334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
-
17 000335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
-
-
18 000336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
-
19 000337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
-
-
20 000338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
-
21 000339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
22 000781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
23 000341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
-
24 000782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
-
25 000343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
-
26 000783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
-
27 000345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
-
28 000784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
-
29 000643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
-
-
30 000347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
-
31 000348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
-
32 000352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
-
-
33 000353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
-
34 000370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
-
35 000371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
-
36 000737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
-
-
37 000731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
-
38 000736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
-
39 000732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
-
40 000602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
-
-
41 000603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
-
42 000604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
-
43 000605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
-
44 000369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
-
-
45 000373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
-
46 000372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
-
47 000374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
-
48 000753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
-
-
49 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
-
50 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]