หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
-
-
2 000051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
-
-
3 000062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
4 000071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
-
5 000070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
-
-
6 000776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 000102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
-
-
8 000103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
-
-
9 000708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
-
-
10 000709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]