ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเปรมฤทัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
5 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
6 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
7 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
9 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน