ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.64 ทอง 6  
7 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.31 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.31 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.64 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80.32 ทอง 14  
15 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74.65 เงิน 15  
16 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
18 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
19 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน