ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.8 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนประชาศึกษา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดจําปา(อ.อุทัย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83.6 ทอง 8  
10 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
15 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
16 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน