ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลาดทราย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.25 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเปรมฤทัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 43 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน