ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
13 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดพนัญเชิง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน